هیات تحریریه

 • دکتر آیت کریمی
 • دکتر صغری استوار
 • دکتر علیرضا ماردپور
 • دکتر ناصر نوشادی
 • دکتر سلمان حسینی
 • دکتر مهر محمدی
 • دکتر فرشته اسمعیل خانی
 • دکتر  یوسف دهقان
 • دکتر فداِیان
 • دکتر فرح نادری
 • دکتر بهنام مکوندی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

کنفرانس ، مقالات علمی و ژورنال

پورتال جامع علوم انسانی

پورتال جامع علوم انسانی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

تمامی حقوق این وب سایت مطعلق به نشریه رویکرد های نوین در روانشناسی می باشد©

طراحی و اجرا گروه طراحی آرم دیزاین