هیات تحریریه

 • دکتر سیامک سامانی 
 • دکتر نسرین بهرامی
 • دکتر بهرام فداِیان
 • دکتر  یوسف دهقان
 • دکتر  مجید مهر محمدی
 • دکتر سلمان حسینی
 • دکتر ناصر نوشادی
 • دکتر علیرضا ماردپور
 • دکتر صغری استوار
 • دکتر آیت کریمی
 • دکتر سید مرتضی احمدی تبار
 • دکتر مجید برزگر 
 • دکترمسعود محمدی 
 • دکترقاسم نظیری 
 • دکترساره بهزادی پور د
 • دکتر محمد مظفری 
 • دکترمحمد جعفر بهره دار 
 • دکتر هادی کجباف نزاد 
 • دکتر الهه پور اکبران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

 مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

کنفرانس ، مقالات علمی و ژورنال

پورتال جامع علوم انسانی

پورتال جامع علوم انسانی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

تمامی حقوق این وب سایت مطعلق به نشریه رویکرد های نوین در روانشناسی می باشد©

طراحی و اجرا گروه طراحی آرم دیزاین