دو ماه نامه علمی – تخصصی (علوم انسانی)
صفحه اصلی سال اول شماره سوم

مطالب منتشر شده در دسته ی "سال اول شماره سوم"

بررسی رابطه‌ی  بین توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان پارس جنوبی

بررسی رابطه‌ی  بین توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان پارس جنوبی

بررسی رابطه‌ی  بین توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان پارس جنوبی رضا تباره، دکتر محمد کارگر چکیده: این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین توانمند سازی با ...

نویسنده: :. - 1397/08/05
ادامه مطلب
بررسی تاثیر رسانه جمعی ( ماهواره) بر پرخاشگری بین دختران دانشجو شهرستان ماهشهر

بررسی تاثیر رسانه جمعی ( ماهواره) بر پرخاشگری بین دختران دانشجو شهرستان ماهشهر

بررسی تاثیر رسانه جمعی ( ماهواره) بر پرخاشگری بین دختران دانشجو شهرستان ماهشهر مرضیه یزدانی چکیده: این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رسانه جمعی با تاکید بر ماهواره بر ...

نویسنده: :. - 1397/08/05
ادامه مطلب
اثربخشی آموزش مثبت نگری با تأکید آموزه های دینی بر تعارضات زناشویی

اثربخشی آموزش مثبت نگری با تأکید آموزه های دینی بر تعارضات زناشویی

اثربخشی آموزش مثبت نگری با تأکید آموزه های دینی بر تعارضات زناشویی سید مرتضی احمدی تبار، بهنام مکوندی، صدیقه معرف زاده، جمشید شجاعی Email ...

نویسنده: :. - 1397/08/05
ادامه مطلب
بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع ابتدائی بر مبنای تربیت سلامت مدار

بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع ابتدائی بر مبنای تربیت سلامت مدار

بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع ابتدائی بر مبنای تربیت سلامت مدار نسرین درفشان، دکتر محمدرضا بحرانی چکیده: هدف کلی این پژوهش مطالعه و بررسی رویکردهای سلامت ...

نویسنده: :. - 1397/08/05
ادامه مطلب
بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع ابتدائی بر مبنای تربیت سلامت مدارس

بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع ابتدائی بر مبنای تربیت سلامت مدارس

چکیده: هدف کلی این پژوهش مطالعه و بررسی رویکردهای سلامت محور در منابع برنامه­های درسی آموزش ابتدایی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان و دانش آموزان پایه چهارم ...

نویسنده: :. - 1397/06/08
ادامه مطلب

© تمام حقوق برای jpsycho.ir محفوظ است

 

 

 

 

 

 

قالب وردپرس تم ورک
ارجان هاست