دو ماه نامه علمی – تخصصی (علوم انسانی)
صفحه اصلی سال اول شماره دوم

مطالب منتشر شده در دسته ی "سال اول شماره دوم"

بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع ابتدائی بر مبنای تربیت سلامت مدار

بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع ابتدائی بر مبنای تربیت سلامت مدار

بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع ابتدائی بر مبنای تربیت سلامت مدار نسرین درفشان، دکتر محمدرضا بحرانی چکیده: هدف کلی این پژوهش مطالعه و بررسی رویکردهای سلامت ...

نویسنده: :. - 1397/08/05
ادامه مطلب
ارزیابی طرح مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارس متوسطه اول ناحیه دو اهواز از دیدگاه مدیران

ارزیابی طرح مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارس متوسطه اول ناحیه دو اهواز از دیدگاه مدیران

ارزیابی طرح مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدارس متوسطه اول ناحیه دو اهواز از دیدگاه مدیران مصطفی جهانگیری چکیده پژوهش حاضر با هدف ارزیابی طرح مشارکت دانش ...

نویسنده: :. - 1397/08/05
ادامه مطلب
آسیب شناسی تربیت اخلاقی ازنظردبیران ودانش آموزان نظام آموزش متوسطه شهرستان آمل

آسیب شناسی تربیت اخلاقی ازنظردبیران ودانش آموزان نظام آموزش متوسطه شهرستان آمل

آسیب شناسی تربیت اخلاقی ازنظردبیران ودانش آموزان نظام آموزش متوسطه شهرستان آمل دکترمسعودیوسف زاده،دکتریوسف حیدری، فاطمه صالحی چکیده این تحقیق با هدف بررسی ...

نویسنده: :. - 1397/08/05
ادامه مطلب
شناسایی و ارتقا نقاط قوت  بر اساس  رویکرد روانشناسی مثبت گر ا در محیط ها ی آموزشی

شناسایی و ارتقا نقاط قوت  بر اساس  رویکرد روانشناسی مثبت گر ا در محیط ها ی آموزشی

شناسایی و ارتقا نقاط قوت  بر اساس  رویکرد روانشناسی مثبت گر ا در محیط ها ی آموزشی دکتر هادی کجباف نژاد Email: hkajbaf@yahoo.com چکیده از رویکرد روان شناسی مثبت به عنوان ...

نویسنده: :. - 1397/08/05
ادامه مطلب
بررسی رابطه خودکارآمدی با سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اهواز

بررسی رابطه خودکارآمدی با سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اهواز

بررسی رابطه خودکارآمدی با سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اهواز معصومه دقیقی، سیدمرتضی احمدی تبار Email:daghighimehrshad@yahoo.com چکیده هدف: هدف پژوهش ...

نویسنده: :. - 1397/08/05
ادامه مطلب
بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع ابتدائی بر مبنای تربیت سلامت مدارس

بررسی و تحلیل محتوای آموزشی در مقطع ابتدائی بر مبنای تربیت سلامت مدارس

چکیده: هدف کلی این پژوهش مطالعه و بررسی رویکردهای سلامت محور در منابع برنامه­های درسی آموزش ابتدایی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان و دانش آموزان پایه چهارم ...

نویسنده: :. - 1397/06/08
ادامه مطلب

© تمام حقوق برای jpsycho.ir محفوظ است

 

 

 

 

 

 

قالب وردپرس تم ورک
ارجان هاست