دو ماه نامه علمی – تخصصی (علوم انسانی)
صفحه اصلی

بایگانی نویسنده

اثربخشی آموزش مثبت نگری با تأکید آموزه های دینی بر تعارضات زناشویی

اثربخشی آموزش مثبت نگری با تأکید آموزه های دینی بر تعارضات زناشویی

چکیده هدف این تحقیق تأثیر آموزش مثبت اندیشی مبتنی بر آیات قرآن کریم بر کاهش تعارضات زناشویی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اهواز بوده است. طرح تحقیق حاضر ...

نویسنده: بهنام مکوندی - 1397/06/09
ادامه مطلب

© تمام حقوق برای jpsycho.ir محفوظ است

 

 

 

 

 

 

قالب وردپرس تم ورک
ارجان هاست