رویکردهای نوین در روانشناسی

رویکردهای نوین در روانشناسی

نویسنده:
رویکردهای نوین در روانشناسی
رتبه علمی:  علمی – تخصصی (علوم انسانی)
دوره انتشار:  دو ماه نامه
ISSN: ISSN: 2476-5910
زبان:  فارسی
شروع انتشار:  بهار ۱۳۹۵
صاحب امتیاز:  دانشگاه علمی کاربردی گچساران(۱)
مدیر مسئول:  دکتر مجید مهرمحمدی
سردبیر:  دکتر ایت کریمی
مدیر اجرایی: 
محل انتشار:  خوزستان
نشانی:  کهگیلویه و بویراحمد- گچساران- دانشگاه علمی کاربردی گچساران(۱)
دسترسی اختصاصی:  www.jpsycho.ir
سایت اختصاصی:  www.jpsycho.ir
نشانی الکترونیک:  jpsycho.app@gmail.com       لطفا یه ایمیل با این فرمت تهیه گردد.

 

 

 

نام فایل نوع فایل حجم فایل دانلود
راهنمای نگارش مقاله pdf 273 kb